Spolning av avlopp Bostadshus. Tibble Täby

Bostadshuset på Polovägen i Tibble hade under en längre tid upplevt illakutande avlopp som inte ville försvinna. Det fanns fog för det här eftersom rören invändigt hade drabbats av en hel del avlagringar i form av olika föremål.

Vi blev kontaktade och tog oss med nöje an uppdraget. Vi högtrycksspolade med ett förhållandevis lågt tryck för att spara rörens kvalité så att de håller för en lång tid framöver.

Spolningen görs med omtanke samt god planering för att slå två flugor i en smäll i form av trivsel för kunden och arbetseffektivisering för oss. Likt en vattenrutschkana sköljer vi igenom tvättstuga, badrum, kök, grenledningar samt huvudledningen för att avslutningsvis dimpa ner i brunnen.

Är ni i behov av en högtrycksspolning i Täby? Vi är ett erfaret mark- & byggföretag som är det självklara valet för spola rent era rör- och avloppsledningar. Kontkta oss idag!

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *